Podpora exportnej politiky štátu

Pre rozvoj elektrotechniky je dôležitá i aktívna pro-exportná politika zo strany štátu. Aj Zväz elektrotechnického priemyslu SR chce byť nápomocný pri vytvorení takých inštitucionálnych, legislatívnych i finančných podmienok, ktoré umožnia čo najväčšiemu počtu slovenských výrobcov dostať sa a dlhodobo sa aj udržať na medzinárodných trhoch. Práve tu môžu naši výrobcovia preraziť a podporiť tak slovenskú ekonomiku.

Viac info: zep@zep.sk