Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky

Fakturačná adresa:
Lamačská cesta 3/C
841 04 Bratislava
IČO: 17314798
DIČ: 2020835784
IČ DPH: SK2020835784

Zväz elektrotechnického priemyslu SR je zapísaný:
Ministerstvo vnútra SR dňa 11. 3. 1991, č. spisu: VVS/1-2200/90-55
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.,
IBAN: SK21 1100 0000 0026 2702 5227
 
 

Vedenie ZEP SR

Mgr. Andrej Lasz

generálny sekretár
e-mail: lasz@zep.sk

JUDr. Simona Prílesanová

výkonná riaditeľka
mobil: +421 950 528 231
e-mail: prilesanova@zep.sk

Sekretariát ZEP SR

mobil: +421 918 651 440
e-mail: zep@zep.sk