Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky

Fakturačná adresa:
Lamačská cesta 3/C
841 04 Bratislava
IČO: 17314798
DIČ: 2020835784
IČ DPH: SK2020835784

Zväz elektrotechnického priemyslu SR je zapísaný:
Ministerstvo vnútra SR dňa 11. 3. 1991, č. spisu: VVS/1-2200/90-55
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.,
IBAN: SK21 1100 0000 0026 2702 5227
Napriek tomu, že sme sa presťahovali na Lamačskú cestu 3/C, Vaše 2 % prosím poukazujte na adresu zapísanú v registri, ktorá bola platným sídlom v čase registrácie:
Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky
Kutlíkova 1755/17
851 02 Bratislava

Vedenie ZEP SR

Mgr. Andrej Lasz

generálny sekretár
e-mail: lasz@zep.sk

JUDr. Simona Prílesanová

výkonná riaditeľka
mobil: +421 950 528 231
e-mail: prilesanova@zep.sk

Sekretariát ZEP SR

mobil: +421 918 651 440
e-mail: zep@zep.sk

Mgr. Dominika Kravecová

koordinátor odborných aktivít
mobil: +421 918 651 440
e-mail: kravecova@zep.sk

Ing. Zuzana Kovačičová

projektová manažérka
mobil: +421 918 651 440
e-mail: kovacicova@zep.sk

Ing. Martina Weberová

projektová manažérka
mobil: +421 905 476 963
e-mail: weberova@zep.sk

Radka Šatanová

asistentka
mobil: +421 918 651 440
e-mail: satanova@zep.sk