Zväz elektrotechnického priemyslu
Slovenskej republiky

Kutlíkova 17
851 02 Bratislava - Petržalka
Slovenská republika

 

T: +421 2 556 47 885
M: +421 918 651 440
E-mail: zep@zep.sk

 
IČO: 17314798
DIČ: 2020835784
IČ DPH: SK2020835784

Zväz elektrotechnického priemyslu SR je zapísaný:
Ministerstvo vnútra SR dňa 11. 3. 1991, č. spisu:VVS/1-2200/90-55

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.,
IBAN: SK21 1100 0000 0026 2702 5227 

Sekretariát ZEP SR:

 

Mgr. Andrej Lasz - generálny sekretár

Mobil:   +421 911 149 969
E-mail: lasz@zep.sk          

 

JUDr. Simona Prílesanová

Mobil:   +421 950 528 231
E-mail: prilesanova@zep.sk 

Máte otázku?

Súčet 8 a 0 je: