Koncepcia podpory podnikania „SPOLU“

Význam a výhody vzájomnej spolupráce, či už vývojovej, výrobnej, obchodnej či spoločenskej si uvedomujú všetky členské firmy ZEP SR.

Nemáme málo členských firiem, ktoré aktívne vyhľadávajú svojich obchodných partnerov medzi ostatnými členmi zväzu - prednostne nakupujú či predávajú kolegom zo ZEP SR a tým, že poznajú svojich dodávateľov či odberateľov predchádzajú problémom s neplatením faktúr či nekorektným dodávkam tovaru. I preto v zväze podporujeme rôznorodé „networkingové“ aktivity či stretnutia majiteľov a riaditeľov firiem.

V súlade s tým sme pripravili i koncepciu rozvoja činností ZEP SR nazvanú SPOLU, ktorá rozdeľuje činnosti zväzu do piatich hlavných oblastí:

S - systémové riešenia
P - podpora podnikania,
O - odbornosť,
L - legislatíva,
U - úspora
.


Snažíme sa tak pomôcť našim členským firmám presadiť sa na domácom i zahraničnom trhu, ako aj zlepšiť podnikateľské prostredie a podporiť výrobnú i vývojovú dynamiku slovenského elektrotechnického i elektronického priemyslu.