Systémové riešenia Systémové riešenia“ predstavujú dôležitú oblasť aktivít Predstavenstva i Sekretariátu ZEP SR zameranú na riešenie spoločenských otázok, ktoré významnou mierou ovplyvňujú podnikateľské prostredie nielen v elektrotechnike, ale i v priemysle celkovo.

Zväz a jeho predstavitelia svojou aktívnou činnosťou prispievajú k nastaveniu dôležitých zamestnávateľských otázok s dôrazom na ochranu záujmov priemyselných firiem, slovenských i zahraničných podnikateľov, ale aj ich zamestnancov. Sme aktívne zapojení do projektov zameraných na oblasť odborného školstva, vývoja a výskumu či podpory exportu slovenských firiem. K našim prioritám patrí i príprava legislatívnych opatrení zameraných na zlepšenie podnikateľského prostredia a ochrana oprávnených záujmov našich členov.