Rokovania so štátom:

Rokovania so štátom

Stretnutia s predstaviteľmi štátnej a verejnej správy

Podnikanie prináša so sebou veľké množstvo výziev, ktoré je potrebné dennodenne riešiť. Mnohokrát sa stáva, že nastavenie zákonných podmienok je, ak nie rovno nesprávne či nespravodlivé, tak aspoň nepraktické. Z tohto dôvodu sa snažíme sprostredkovať našim členským firmám priamy kontakt na najvyšších predstaviteľov štátnej, alebo všeobecne, verejnej správy. Tí môžu pripomienky z podnikateľskej praxe využiť na efektívnejšie nastavenie zákonného rámca a uľahčiť tak podnikanie v našej krajine.

Ak člen ZEP SR identifikuje problematické oblasti, ktoré by navrhoval zlepšiť či zmeniť, snažíme sa mu „otvoriť dvere“ k predstaviteľovi kompetentného rezortu. V spolupráci s ním vieme pripraviť i legislatívnu iniciatívu, ktorá by dané výzvy riešila. Ako príklad si dovoľujeme dať do pozornosti legislatívnu iniciatívu ZEP SR v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie.