O nás

Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky vznikol v roku 1991 ako profesné združenie pôsobiace v oblasti elektrotechniky a elektroniky, informačných a komunikačných technológií.

V súčasnosti zväz združuje takmer 100 členov a je najväčšou a reprezentatívnou zamestnávateľskou organizáciou svojho druhu v rezorte. Zastrešujeme nielen výrobcov elektrotechnickej a elektronickej produkcie, ale tiež spoločnosti pôsobiace v oblasti nakladania s elektro-odpadmi, distribútorov elektro-materiálu, konštrukčné kancelárie, stredné odborné, vysoké školy a výskumné ústavy.

ZEP SR v rámci svojej činnosti vstupuje do rokovaní s Vládou SR, odborovými organizáciami a zahraničnými partnermi, venuje sa zamestnávateľským a sociálnym otázkam s dôrazom na spoločné záujmy svojich členov.

V oblasti systémových opatrení sa venujeme najmä podpore a reforme odborného vzdelávania, legislatívnym opatreniam na zlepšenie podnikateľského prostredia, podpore exportnej politiky štátu či prepojeniu aplikovaného výskumu a vývoja. Dôležitou oblasťou aktivít ZEP SR je podpora podnikania členských firiem, ktorá sa uskutočňuje v súlade s koncepciou „SPOLU“. Sme tiež realizátorom viacerých európskych projektov zameraných na zlepšenie podnikania a zamestnávania v elektrotechnike. Významné sú i rámcové dohody zabezpečujúce rôzne zľavy pre členské firmy.

Členovia ZEP SR:

Máte otázku?

Súčet 8 a 8 je:
 

ZEP SR podporujú

ZEP SR je členom

Asociácie priemyselných zväzov a dopravy

Mediálny partner ZEP SR

Elektro Management