Propagácia členov v médiách

Zväz elektrotechnického priemyslu SR je reprezentatívnou, najväčšou zamestnávateľskou organizáciou v sektore elektro priemyslu. Počas existencie nášho združenia (od 1991) sme si vytvorili širokú sieť kontaktov na tlačené i audiovizuálne média. Sekretariát ZEP SR je pravidelne oslovovaný novinármi, aby poskytol vyjadrenie k rôznym spoločenským, zamestnávateľským, exportným či výrobným otázkam. Pri odpovediach na tieto otázky sa opierame o informácie od našich členských firiem.

Častou požiadavkou médií je aj pomoc s vytipovaním úspešných firiem, ktoré pôsobia v slovenskej elektrotechnike, a ktoré si svojou činnosťou, výrobnými novinkami či úspešným projektom zaslúžia i pozornosť médií. Vychádzajúc z úzkeho kontaktu s našimi firmami im takéto odporúčania vieme poskytnúť.

Niekoľko článkov o členských firmách nášho zväzu nájdete aj na našej stránke v sekcii Napísali o nás.