Individuálne výzvy

Individuálne riešenie problémov členských firiem

V rámci komunikácie s členmi často narazíme na výzvu, ktorú firma potrebuje vyriešiť. Vďaka veľkému množstvu kontaktov na podnikateľov, ktorí už možno obdobný problém riešili, ale i vďaka dobrým vzťahom s mnohými štátnymi orgánmi či partnerskými organizáciami, vieme mnohokrát podať pomocnú ruku.

Ide o veľmi náročne opísateľnú časť aktivít Sekretariátu ZEP SR, ktorá je však jedna z najdôležitejších, pretože najviac pomáha členským firmám.

Pár príkladov za všetky:
- pomohli sme vybaviť pracovné povolenia pre zamestnancov v Nemecku,
- prispeli sme ku kladnému vybaveniu žiadosti firmy v EXIMBANKE,
- spojili sme podnikateľov, ktorí mali záujem exportovať do Afriky či Ruska s firmami, ktoré tieto skúsenosti už mali, a pomohli im tak správne pripraviť zmluvy,
- sprostredkovali sme kontakt na veľké automobilky či energetické firmy a vybavili našim členom prezentačné stretnutie.

Príkladov je množstvo a odlišujú sa svojou rozmanitosťou. Samozrejme, nevieme zaručiť, že vždy budeme úspešní. Vieme ale garantovať, že každému členovi, ktorý sa obráti na Sekretariát ZEP SR s konkrétnou požiadavkou týkajúcou sa jeho firmy sa budeme snažiť pomôcť.

Kontakt: zep@zep.sk