Organizácia spoločných stánkov na medzinárodných veľtrhoch

Jednou z aktivít ZEP SR  je organizácia spoločných stánkov firiem na medzinárodných veľtrhoch pod hlavičkou ZEP SR.

Koncept: 3 - 4 členské firmy vytipujú veľtrh, na pôde ZEP SR dohodneme vizuál stánku, vyberieme pavilón, objednáme plochu a ostatné služby a pripravíme spoločný stánok pre tieto firmy. Tie pomerne (resp. podľa objednanej plochy a služieb) zaplatia náklady na stánok. Ušetria tak na niektorých spoločných výdavkoch, ako voda, kuchynka, internet a pod.

Pre viac info: zep@zep.sk