Podpora podnikaniaAktivity zväzu zamerané na podporu podnikania členských firiem považujeme za najdôležitejšiu oblasť našej činnosti. Ide o rôznorodé služby nášho združenia, ktoré majú za ambíciu poskytnúť členským firmám vysokú informačnú, propagačnú či kooperačnú pridanú hodnotu.
Radíme medzi ne ekonomický a právny informačný mail, činnosti v oblasti slovenského i medzinárodného výstavníctva, bezplatné klubové stretnutia zamerané na odborné témy či networkingové aktivity zamerané na prepájanie podnikateľov a vytváranie vývojových, výrobných či obchodných partnerstiev firiem. V neposlednom rade sem patrí aj riešenie individuálnych problémov členských firiem.