Európske projekty:

Stredné odborné vzdelávanie, zamestnávateľské otázky či kvalita podnikateľského prostredia. To všetko sú oblasti, ktoré ponúkajú nespočetné množstvo výziev na národnej i medzinárodnej úrovni. V snahe zlepšiť niektoré oblasti podnikateľského prostredia na Slovensku, Zväz elektrotechnického priemyslu SR pripravuje a realizuje viaceré projekty v spolupráci s domácimi i zahraničnými partnerskými organizáciami.

 

Z aktuálnejších projektov si Vám dovoľujeme predstaviť:

MoVET - Modernisation of VET through Collaboration with the Industry (2017 - 2020)

Skill me - Skills in Metal and Electro Industry (2015 - 2017)

KnowME - Knowledge management in Electro and Metal Companies (2013)

 

V minulosti sa na ZEP SR realizovali napr. projekty zamerané na:
-  zamestnávanie ľudí starších ako 55 rokov (Projekt 55+),
-  zlepšenie pozície zamestnávateľov pri sociálnom dialógu (projekt SOCDI),
-  zvyšovanie národného povedomia o stratégiách celoživotného vzdelávania a európskej spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (projekt NAFORFIL).