Kolektívna zmluva vyššieho stupňa – vyjednávanie

Jednou z aktivít, ktorú je v súlade so zákonom o kolektívnom vyjednávaní ZEP SR povinný / oprávnený vykonávať, je vyjednávanie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa (KZVS) sa uzatvára pre väčší počet zamestnávateľov; medzi organizáciou zamestnávateľov - združením (jedným alebo viacerými) a odborovým zväzom (jedným alebo viacerými).

KZVS, ktorú uzatvára ZEP SR, neplatí pre všetkých členov zväzu.

Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa vyjednávame iba u tých spoločností, ktoré majú v radoch svojich zamestnancov odborových zástupcov z OZ KOVO, alebo u tých spoločností, ktoré dobrovoľne prijali túto KZVS.

Pri vyjednávaní sa snažíme dosiahnuť kompromis medzi záujmami a strategickými zámermi zamestnávateľa a zamestnancov, s dôrazom na osobitosť každej spoločnosti. Našou hlavnou snahou je, aby KZVS poskytovala iba rámec, od ktorého sa môžu spoločnosti odraziť pri vyjednávaní vlastných podnikových kolektívnych zmlúv.

Viac info: zep@zep.sk