Katalóg členov ZEP SR

V trojročnej periodicite zväz vydáva Katalóg členov ZEP SR, ktorý je určený širokej odbornej verejnosti a je distribuovaný na obchodné oddelenia našich veľvyslanectiev v zahraničí, zahraničné zastupiteľstvá a obchodné komory na Slovensku, ale tiež na obchodných misiách, veľtrhoch, predstaviteľom zahraničných delegácií, médiám a pod. Každoročne o katalóg prejavia záujem zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR, Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Národnej agentúry pre malé a stredné podnikanie, kolegovia z partnerských zamestnávateľských organizácií a priemyselných zväzov doma i v zahraničí a ďalší.

Profil člena je uverejnený v slovenskej i anglickej verzii a je zaradený abecedne ale i systematicky podľa výrobných kategórií.

Online verziu katalógu si môžete stiahnuť na našej stránke, tlačená verzia je na vyžiadanie dostupná na Sekretariáte ZEP SR.

Katalóg členov ZEP SR