L - kópia

Neistota právneho prostredia spôsobuje problémy všetkým podnikateľom. Veľmi časté zmeny v pracovnoprávnej či obchodnej legislatíve odoberajú podnikateľom čas i zdroje, ktoré by inak mohli venovať zlepšovaniu svojich výrobkov či podpore ich predaja.

Zväz elektrotechnického priemyslu SR, ako organizácia zamestnávateľov, dlhoročne spolupôsobí pri tvorbe nových predpisov, či už prostredníctvom podávania pripomienok k relevantným právnym predpisom, alebo prostredníctvom tvorby a presadzovania legislatívnych návrhov či iniciatív, ktoré majú za cieľ zlepšiť podnikateľské prostredie v našej krajine.

 V oblasti legislatívnych pripomienok členom pravidelne – raz týždenne – dávame do pozornosti právne predpisy, ktoré sú aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní a týkajú sa nielen zamestnávateľských otázok, ale i oblasti školstva, vedy a výskumu, sociálnej sféry či odborných elektrotechnických predpisov. Na základe spätnej väzby potom pripravujeme pripomienky, ktoré podávame za zväz. V ostatnej dobe sme pripomienkovali napr. novelu Obchodného zákonníku či nový zákonom o odbornom vzdelávaní. Niektoré z pripomienok ZEP SR si môžete pozrieť tu:

Pripomienky k novele vyhlášky URSO č. 221-2013

Pripomienky k novele Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov

Pripomienky k zákonu o odbornom vzdelávaní

Pripomienky k zákonu o odbornom vzdelávaní – pracoviská praktickej výchovy a financovanie duálneho vzdelávania

Stanovisko Zväzu elektrotechnického priemyslu SR k vyraďovaniu halogénových žiaroviek

Dôležitou činnosťou je i príprava legislatívnych iniciatív, ktoré predstaviteľom štátnej správy a zástupcom Národnej rady SR navrhujú prijatie legislatívnych opatrení, ktoré by podľa skúseností priemyselnej praxe výrazne prispeli ku zlepšeniu kvality právnych predpisov v našej krajine. Ako príklad si dovoľujeme dať do Vašej pozornosti legislatívnu iniciatívu v oblasti zlepšenia práv veriteľov v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach.

V súčasnosti pripravujeme s jednotlivými členmi i ďalšie návrhy na legislatívne zmeny.

Hlavná myšlienka: „Povedzte nám, čo Vám v praxi spôsobuje problémy a my sa Vás zastaneme.“