U - kópia

Jednou z našich dlhodobých činností je i rozširovanie súboru zliav a rôznych výhod, ktoré môžu všetci členovia ZEP SR využívať.

Naše členské firmy si tak môžu uplatňovať napr. zľavy na rôznych elektrotechnických veľtrhoch, akými sú napr. MSV Brno, AMPER Brno.

Jednou z našich činností je i organizovanie odborných stretnutí na rôzne - aktuálne zamestnávateľské, podnikateľské či spoločenské témy. Na tieto stretnutia pozývame renomovaných odborníkov z danej oblasti, s ktorými môžu členské firmy diskutovať, klásť otázky, riešiť konkrétne problémy týkajúce sa ich spoločnosti. Klubové stretnutia sú určené pre všetkých členov. Zo všetkých spomeňme napr. stretnutie k novele Zákonníka práce alebo k patentovej ochrane v elektrotechnike.

Viac info: zep@zep.sk