O - kópia

Jednou z kľúčových oblastí novej koncepcie podpory podnikania SPOLU je odbornosť. Tento pojem je pre nás záväzkom v súčasnosti i do budúcnosti.

I dnes, pravidelne, pomáhame členským firmám poskytovaním presných a aktuálnych informácií o právnych predpisoch, o ich podmienkach, dopadoch či o tom, ako sa s nimi vysporiadali ostatní členovia ZEP SR.

Rovnako pomáhame - nielen členským firmám - v problematike rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, či pri vyjednávaní podnikových kolektívnych zmlúv. Poskytujeme výklad ustanovení Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ktorú uzatvára ZEP SR.

Máte otázku o „elektro“ priemysle alebo zamestnávateľskej problematike? Obráťte sa na ZEP SR.

Kontakt: zep@zep.sk