Mgr. Andrej Lasz
generálny sekretár
lasz@zep.sk

Sekretariát ZEP SR

mobil: +421 918 651 440
e-mail: zep@zep.sk


JUDr. Simona Prílesanová
výkonná riaditeľka

mobil: +421 950 528 231
e-mail: prilesanova@zep.sk


Sídlo:
Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky
Lamačská cesta 3/C
841 04 Bratislava