Sekretariát ZEP SR

mobil: +421 918 651 440
e-mail: zep@zep.sk

JUDr. Simona Prílesanová
výkonná riaditeľka

mobil: +421 950 528 231
e-mail: prilesanova@zep.sk

Korešpondenčná adresa:
Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky
Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava

Fakturačná adresa:
Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava

Andrej new na web

Mgr. Andrej Lasz
generálny sekretár
lasz@zep.sk