Sekretariát ZEP SR

Andrej new na web

Mgr. Andrej Lasz
generálny sekretár

+421 911 149 969
lasz@zep.sk

 

 

 

 

 

JUDr. Simona Prílesanová
projektová manažérka

+421 950 528 231 | prilesanova@zep.sk 
+421 918 651 440 | zep@zep.sk

Sídlo Sekretariátu ZEP SR:

Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky
Kutlíkova 17
851 02 Bratislava - Petržalka
Slovenská republika