Predstavenstvo ZEP SR

Ing. Róbert Verbich
prezident ZEP SR
(PricewaterhouseCoopers CEE Region)

 

Ing. Miroslav Holčík
viceprezident pre legislatívu
(MURAT s.r.o.)

 

Ing. Rastislav Kanas
viceprezident pre zahraničné vzťahy
(SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o.)

prof. Ing. František Janíček, PhD.

prof. Ing. František Janíček, PhD.
viceprezident pre školstvo
(Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave)

Norbert Šatan
viceprezident
(AutoSave, s r.o.)

Členovia Predstavenstva ZEP SR

prof. Ing. Milana Dado, PhD. - Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline

Ing. Jozef Tóth - VUKI a.s.

Ing. Igor Chrapčiak - Schrack Technik s.r.o.

PaedDr. Ján Sadloň - Stredná odborná škola informačných technológií

Vladimír Kukučka - ABB, s.r.o.

Ing. Štefan Kňaško - Industrial Cables Slovakia, spol. s r.o.

Ing. Peter Dosedla - Manuvia People SK s.r.o.

Ing. Vladimír Vránsky - Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska

Ing. Andrej Rozvadský - OBO Bettermann s.r.o.