Predstavenstvo ZEP SR

Ing. Róbert Verbich
prezident ZEP SR
(OSRAM, a.s.)

 

Ing. Miroslav Holčík
viceprezident pre legislatívu
(MURAT s.r.o.)

 

Ing. Rastislav Kanas
viceprezident pre zahraničné vzťahy
(SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o.)

prof. Ing. František Janíček, PhD.

prof. Ing. František Janíček, PhD.
viceprezident pre školstvo
(Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave)

 

Ing. Mikuláš Kolesár
viceprezident pre priemysel
(TESLA Liptovský Hrádok a.s.)

 

Členovia Predstavenstva ZEP SR

prof. Ing. Milana Dado, PhD. - Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline

Ing. Jozef Tóth - VUKI a.s.

Ing. Igor Chrapčiak - Schrack Technik s.r.o.

PaedDr. Ján Sadloň - Stredná odborná škola informačných technológií

Ing. Slavomír Seman - ABB, s.r.o.

Norbert Šatan - AutoSave, s.r.o.

Slavomír Terezka - ASIT,  o.z.

Ing. Vladimír Vránsky - Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska

Ing. Andrej Rozvadský - OBO Bettermann s.r.o.