Predstavenstvo ZEP SR


Prezident ZEP SR

Ing. Róbert Verbich 

PricewaterhouseCoopers CEE Region


Viceprezidenti ZEP SR

Norbert Šatan - AutoSave, s.r.o.

Ing. Rastislav Kanas - oekostrom AG

Ing. Tibor Nagy - SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s.r.o.

Ing. Lukáš Hatala - Neuromorphics Europe o.z.


Členovia Predstavenstva ZEP SR

doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD. - Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline

Ing. Jozef Tóth - VUKI a.s.

PhDr. Michal Kukula - nebotra consulting s.r.o.

PaedDr. Ján Sadloň - Stredná odborná škola informačných technológií

Ing. Vladimír Kukučka - ABB, s.r.o.

Ing. Štefan Kňaško - Industrial Cables Slovakia, spol. s r.o.

Ing. Peter Dosedla - Manuvia People SK s.r.o.

Ing. Vladimír Vránsky - Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska

Ing. Andrej Rozvadský - OBO Bettermann s.r.o.

Ing. Miroslava Holčíková - Murat, s.r.o.

prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.- FEI STU