Propagácia elektrotechnického vzdelávania

Foto Michal SvítokTASR 2Počet odborne vzdelaných ľudí, ktorí sú pripravení nastúpiť do výrobnej praxe, je napriek vysokej nezamestnanosti na Slovensku dlhodobo nedostatočný. Priemyselné podniky sú nútené zamestnať technicky nekvalifikovaných pracovníkov a venovať nemalé finančné a časové prostriedky na ich rekvalifikáciu a zaučenie.

Z tohto dôvodu sa v oblasti vzdelávania venujeme i propagácii elektrotechnického vzdelania medzi žiakmi základných a stredných škôl. Snažíme sa im prezentovať možnosti, ktoré by mali po vyštudovaní elektrotechnicky zameranej (strednej či vysokej) školy.

Foto Michal SvítokTASR 1Medzi takéto aktivity zaraďujeme rôzne projekty zamerané na prezentáciu škôl či zvýšenie ich atraktívnosti. Participovali sme napríklad na otvorení AMOS Democentra na Strednej odbornej škole informačných technológií Hlinická 1, Bratislava. V rámci projektu sa na tejto škole otvorili dve multimediálne učebne, ktoré sú vybavené najmodernejšími technológiami, akými sú "all in one" počítače s dotykovými obrazovkami, notebooky, interaktívna tabuľa, projektor a vizualizér. Na štúdium môžu žiaci využívať aj robotické súpravy Lego, digitálne jazykové laboratórium, e-learningové príslušenstvo a vysokorýchlostný internet.

Na propagáciu elektrotechnického vzdelávania má byť zameraný i projekt celoslovenskej súťaže – Elektrotechnickej olympiády, ktorú v súčasnosti pripravujeme v spolupráci s Elektrotechnickou fakultou Žilinskej univerzity v Žiline. Olympiádu by sme radi spustili v školskom roku 2015/2016.

V súvislosti s roky pretrvávajúcim nedostatkom záujmu slovenskej mládeže o štúdium na stredných odborných školách elektrotechnického zamerania a s tým súvisiacim nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily v elektrotechnickom priemysle pripravil ZEP SR v spolupráci s TV Patriot a za finančnej podpory Úradu vlády SR, krátky film poukazujúci na príležitosti, ktoré absolventom stredných odborných a priemyselných škôl elektrotechnického zamerania poskytuje slovenský elektrotechnický priemysel pod názvom Elektronika - Zlatokop s náskokom.

Celý film si môžete pozrieť tu: