Neformálne stretnutie – Amper 2014


Zväz elektrotechnického priemyslu SR v spolupráci s Českomoravskou elektrotechnickou asociáciou ELA zorganizoval dňa 19.3.2014 pri príležitosti konania veľtrhu Amper v priestoroch Brnianskeho výstaviska "Prvé neformálne stretnutie slovenských a českých elektrotechnikov".

Išlo o neformálne, spoločenské stretnutie pri pohári vína, ktorého hlavným cieľom bolo získanie nových kontaktov a hľadanie obchodných, výrobných či inovačných partnerov.

V priateľskej atmosfére sa na tomto networkingovom podujatí stretlo vyše 50 účastníkov. Okrem 19 zástupcov českej elektrotechniky a 17 predstaviteľov slovenského priemyslu sa na podujatí zúčastnil aj Taiwanský obchodný radca a jeho kolegovia.

Podujatie označili viacerí účastníci za mimoriadne úspešné. V neformálnej atmosfére strávili predstavitelia veľkých aj malých firiem takmer 3 hodiny.