Fenix Slovensko s.r.o.

Obchodná skupina Fenix vznikla v roku 1990 založením prvého člena – výrobnej organizácie Fenix s.r.o. V súčasnej dobe ju tvorí deväť obchodných spoločnosti a hlavným predmetom jej činnosti je výroba a predaj elektrických vykurovacích systémov. Za dobu svojej existencie sa firma Fenix stala nie len najvýznamnejším dodávateľom elektrických vykurovacích systémov, ale aj výrazným exportérom s […]

Read more