ENVI-PAK, a. s.

Spoločnosť ENVI-PAK založili v roku 2003 poprední výrobcovia balených výrobkov.  Odvtedy zabezpečujeme triedený zber odpadov a jeho zhodnocovanie a recykláciu. Organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) sme sa stali 1. júla 2016 po tom, ako nám MŽP SR 20. apríla 2016 udelilo autorizáciu pre obaly i neobalové výrobky. Sme teda najdlhšie pôsobiacou oprávnenou organizáciou (po novom organizáciou zodpovednosti výrobcov) na Slovensku. […]

Read more

Bobček Group, spol. s r.o.

Spoločnosť Bobček Group, spol. s r.o. je spoločnosť s dlhoročnou tradíciou v oblasti elektrikárstva a zabezpečovania klasických inštalácií.

Read more

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky bola založená v roku 2006 ako odborné združenie významných svetových a európskych výrobcov a zhotoviteľov systémov v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb, medzi ktorými majú podstatné zastúpenie aj spoločnosti z oblasti elektrotechniky. Hlavným poslaním asociácie je neustále zvyšovanie kvality protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní stavieb v Slovenskej republike. […]

Read more

Petyovský & Partners, s.r.o.

Petyovský & Partners je česká právna kancelária špecializujúca sa na imigračné právo s pobočkami v Prahe, Brne a Bratislave. Náš tím špecializovaných odborníkov má viac ako 50-ročné skúsenosti v oblasti imigrácie a relokácií pre firemných a individuálnych klientov v Českej republike, na Slovensku a vo svete. Vďaka našim rozsiahlym skúsenostiam pomôžeme uľahčiť presun jednotlivcov z […]

Read more

KIWA sk, s.r.o.

Spoločnosť KIWA sk,s.r.o. – vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective Devices) všetkých štandardných kategórií nízkeho napätia. V súčasnosti je KIWA sk najvýznamnejším výrobcom prepäťových ochrán na Slovensku s dlhoročnými skúsenosťami pri riešení náročných technických a obchodných úloh v komplexnom poňatí, t.zn. od vývoja cez technologickú prípravu až po výrobu, predaj, aplikačné poradenstvo […]

Read more

OMS, a.s.

Spoločnosť OMS, a.s. sa už 25 rokov špecializuje na vývoj a výrobu svetelných technológií. Filozofiou našej spoločnosti je podporovať inovácie, ktoré vedú k vyššiemu výkonu a lepšej kvalite naších produktov, a hlavne k satisfakcii zákazníkov. Naším cieľom je udržať si pozíciu technologického lídra v svetelnom priemyslu a udávať trendy v oblasti dizajnu, vývoja nových technológií a zodpovedného prístupu […]

Read more

FANUC Slovakia, s.r.o.

Spoločnosť FANUC Slovakia s. r. o., bola založená 15. júla 2017 ako pobočka FANUC Europe pre Slovensko. Jej cieľom je dodávať výkonné a spoľahlivé produkty pre priemyselnú automatizáciu a softvér tradičnej japonskej značky FANUC, najväčšieho výrobcu priemyselnej automatizácie a robotov na svete.   FANUC Slovakia s. r. o., so sídlom v Nitre, ponúka : Priemyselné […]

Read more

BARA-Q s.r.o.

V roku 2008 sme začali naše aktivity ako živnostníci v sektore stavebníctva. Neskôr sme sa zameriavali na interim manažment, ktorý sme ponúkali pre kovospracujúce firmy a od roku 2013 sme s firmou BARA-Q s.r.o. prítomný v automobilovom priemysle. Do roku 2013 sme sa zaoberali realizáciou, projektovaním, vzorkovaním, technickým plánovaním napr. náradia, vypracovaním dokumentácie, kontrolou a […]

Read more

VIES, s.r.o.

Spoločnosť VIES s.r.o. je sesterskou spoločnosťou spoločnosti BARA-Q s.r.o., ktorá je na trhu od roku 2013 a zaoberá sa manažérskym poradenstvom. VIES s.r.o. sa zaoberá inžinierskymi a technickými činnosťami. Našim hlavným cieľom je vyhľadávanie, riešenie nedostatkov a optimalizovanie procesov, vyskytujúcich sa vo výrobe, čím dokážeme minimalizovať a vo väčšej miere až eliminovať nepredvídané náklady vo […]

Read more

TOWER Finance a. s.

Prečo ráno vstávame z postele? Pretože veríme, že si zaslúžite lepšiu budúcnosť a my Vám dokážeme pomôcť takúto budúcnosť dosiahnuť. Budúcnosť bohatšiu na zážitky, lásku, úspechy, radosť, zdravie a istoty vo forme finančného zabezpečenia. Peniaze neurobia človeka lepším alebo šťastnejším, ale dajú mu viac slobody a možností.

Naše hodnoty

Spoločnosť TOWER FINANCE vznikla s myšlienkou vytvorenia nového trhového priestoru, v ktorom by sa rozvinula súťaživosť nielen v dosahovaní zisku, ale aj v podpore komunity, obnoviteľných zdrojov a zvyšovaní sociálnej zodpovednosti voči ľuďom a prírode.

Read more