Fenix Slovensko s.r.o.

FENIX Slovensko s.r.o.Obchodná skupina Fenix vznikla v roku 1990 založením prvého člena - výrobnej organizácie Fenix s.r.o. V súčasnej dobe ju tvorí deväť obchodných spoločnosti a hlavným predmetom jej činnosti je výroba a predaj elektrických vykurovacích systémov. Za dobu svojej existencie sa firma Fenix stala nie len najvýznamnejším dodávateľom elektrických vykurovacích systémov, ale aj výrazným exportérom s vývozom do viac ako 50 krajín sveta na 4 kontinentoch.V októbri 2009 prebehol vo výrobnej spoločnosti FENIX s.r.o. úspešne recertifikačný audit systému managementu akosti podľa požiadavky normy ISO 9001:2008, na jej základe bol vydaný nový certifikát.


Štruktúra holdingu FENIX - predmet činnosti jednotlivých členov:

Fenix s. r. o. (1990) výroba elektrických vykurovacích systémov
Fenix Trading s. r. o. (1993) obchodná spoločnosť
Fenix Slovensko s. r. o. (1993) predaj výrobkov v Slovenskej republike
                                      (2002) výroba elektrických vykurovacích systémov
Fenix Group a. s. (1995) strategické rozhodovanie, správa majetku, ekonomické a finančné služby pre členov holdingu

Výrobné kategórie:
33. Elektrické ohrievače pre domácnosť, živnosť

Kontaktné údaje:

FENIX Slovensko s.r.o.
Iliašská cesta 86, 974 05 Banská Bystrica

+421 (0)48 414 32 53
fenix@fenix.sk
www.fenix.sk