XII. ročník česko-slovenskej konferencie „Nová technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR”

Dňa 7.6.2018 sa v priestoroch Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici uskutoční XII. ročník česko-slovenskej konferencie „Nová technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR”.

Konferencia NoTeS‘18 je zameraná na prezentáciu nových technológií a služieb elektronických komunikácií, najmä:

  • prístupové siete novej generácie a súvisiace služby,
  • digitálne rozhlasové a televízne vysielanie,
  • inteligentné mestá a súvisiace služby a aplikácie.

Na konferencii odznejú príspevky zástupcov štátnej správy v sektore elektronických komunikácií, dodávateľov technológií a meracích systémov, poskytovateľov telekomunikačných služieb, výskumných a vzdelávacích inštitúcií: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Český telekomunikační úřad, České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická v Praze, Fórum pre komunikačné technológie, PROFiber Networking s. r. o., MAINDATA, spol. s r. o., Výskumný ústav spojov, n. o. a Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum.

Všetky ďalšie informácie, anotácie a pozvánka sú dostupné na webovej stránke www.vus.sk.