VUKI a.s.

 

Výskumný ústav káblov a izolantov, dnešné VUKI a.s., bol založený v roku 1950. Od svojho počiatku bola činnosť spoločnosti zameraná na aplikovaný výskum v oblasti elektroizolačných impregnantov a káblového priemyslu. Po roku 1990 sa firma postupne transformovala na podnikateľský subjekt, dnešná VUKI a.s.

Dnešná VUKI a.s., je silná, moderná a konkurencieschopná výrobno - obchodná firma, ktorej hlavným cieľom je mať spokojných zákazníkov a stabilnú pozíciu na trhu. Sme dodávateľom významných európskych lídrov v oblasti výroby elektromotorov pre elektronický a automobilový priemysel, spotrebnú bielu techniku a elektroniku. Naše obchodné zastúpenia v strednej Európe a v Rusku sú našimi informačnými kanálmi, cez ktoré vytvárame nové obchodné vzťahy. Máme významné portfólio produktov, ktoré spĺňa náročné technické ekologické a zdravotné kritériá. Certifikované produkty v Underwrite Laboratories, USA sú zárukou kompatibility pre elektro – izolačné systémy a možnosťou uplatniť naše výrobky aj na americkom kontinente. Naša výroba je ekologická a viaže sa na humánne správanie spoločnosti voči životnému prostrediu. Sme držiteľmi ISO 9001 a ISO 14001.

PRODUKTOVÉ PORTFÓLIO:
- Káble
- Káble v bezhalogénovom a plameň nešíriacom zhotovení, koaxiálne káble na rozvod TV signálu, telefónne, signálne a zabezpečovacie káble, optické káble, káble podľa individuálnych požiadaviek, vykurovacie rohože a okruhy, teplom zmraštiteľné súbory
- Vodiče pre vinutia

- Lakované kruhové Cu vodiče (0,140 – 5,00 mm) a lakované vodiče s pravouhlým prierezom Cu (4 – 40 mm2), izolované vodiče s pravouhlým prierezom Cu (4 – 40 mm2) a Al (8 – 40 mm2), 2-krát lakované polyesterimidovým lakom a opradené sklenou priadzou alebo kombinovanou priadzou polyester a sklo, príp. izolované polyesterovou alebo polyimidovou páskou s teplotným indexom 155, 180 a 220.
- Impregnačné živice, lepidlá, zalievacie hmoty

- Impregnanty obsahujúce reaktívne rozpúšťadlá (styrén, diallylftalát, akrylát), sú určené na impregnovanie všetkých typov vinutí elektrických točivých strojov a transformátorov teplotnej triedy F a H. Sú vhodné na technológiu  impregnácie kontinuálnym alebo diskontinuálnym máčaním pri atmosférickom tlaku alebo vo vákuu, za rotácie a zakvapkávaním.

Výskum
Výskum a vývoj káblov, vodičov, izolantov a ich komponentov a expertná činnosť v technických komisiách IEC a v odborných orgánoch decíznej a neštátnej sféry.

Výrobné kategórie:
25. Drôty, vedenia, káble, káblové zostavy pre energetiku
26. Drôty, vedenia, káble a káblové zostavy pre oznamovaciu techniku
91. Pasívne elektronické súčiastky

Kontaktné údaje:

VUKI a.s.
Rybničná 38, 831 07 Bratislava

+421 (0)2 492 13 202
vuki@vuki.sk
www.vuki.sk