Stredná priemyselná škola elektrotechnická – Prešov

Profil školy:

V súčasnosti ponúkame tieto odbory: elektrotechnika, informačné a sieťové technológie, technické a informatické služby v elektrotechnike.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove patrí k dominantným stredným školám na východnom Slovensku. Podľa hodnotenia INEKO sa v roku 2013 škola umiestnila na prvom mieste v rebríčku hodnotenia v rámci Slovenska a v roku 2014 sa umiestnila na druhom mieste. Môžeme byť hrdí na vyše osem tisíc absolventov, ktorí našli a stále nachádzajú dobre uplatnenie v praxi.

Kontaktné údaje:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Plzenská 1, 08047 Prešov

+421 (0)51 7725567
spse@spse-po.sk
www.spse-po.sk