Stredná odborná škola informačných technológií

Stredná odborná škola informačných technológií_BBStredná odborná škola informačných technológií poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie a v súčasnosti ponúka štvorročné študijné odbory:

3447 K   GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ
V tomto odbore škola pripravuje študentov na prácu v reklamných agentúrach, grafických štúdiách, vydavateľstvách alebo internetových službách. Ponúka vedomosti v oblasti grafického dizajnu bitmapovej a vektorovej grafiky, videa, tvorby webových stránok, v oblasti animácie a práce s 3D modelmi.

2682 K   MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ
Študent tohto odboru bude schopný samostatne pracovať v oblasti informačných technológií. Pozná na primeranej úrovni zásady tvorby, prevádzky, diagnostiky, zabezpečenia, údržby aj správy počítačových sietí. Dokáže vytvárať klasické aj bezdrôtové počítačové siete. Študent môže získať medzinárodný certifikát CISCO a osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti.

3778 K   TECHNIK INFORMAČNÝCH A TELEKOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
Absolvent tohto odboru nájde uplatnenie v oblasti poskytovania telekomunikačných služieb a ich technického zabezpečenia. Má základné vedomosti o digitálnych ústredniach, spracovaní a prenose informácií. Pozná výstavbu káblových tratí pomocou optických káblov aj koncové zariadenia. Študent môže získať medzinárodný certifikát CISCO a osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti. Môže tiež pokračovať v štúdiu v Nemeckej spolkovej republike v spoločnosti Deutsche Telekom.

3792 K   POŠTOVÝ MANIPULANT POŠTOVÉ A BANKOVÉ SLUŽBY
Na základe znalostí princípov trhovej ekonomiky, riadenia, marketingu, bankových produktov a sortimentu poštových služieb sa absolvent uplatní v oblasti prevádzky Slovenskej pošty, Poštovej banky, iných bankových domov, podnikateľských subjektov aj v oblasti finančného poradenstva.

6405 K   PRACOVNÍK MARKETINGU MOBILNÉHO OPERÁTORA
Absolvent nájde uplatnenie v oblasti zákazníckych miest mobilných operátorov, manažérskych a marketingových pozícií aj v súkromnom sektore. Pozná základné zásady rokovania so zákazníkmi a spolupracovníkmi. Vie ako riešiť problémové situácie, ktoré vznikajú pri styku so zákazníkom. Dokáže uplatniť marketingové stratégie, pracovať v tíme a viesť projektový tím.

Úspešný absolvent každého študijného odboru získa maturitné vysvedčenie a výučný list.

Škola môže záujemcom poskytnúť ubytovanie v internáte s celodennou stravou priamo v areáli školy. Ďalej tiež ponúka zaujímavé aktivity, množstvo záujmových krúžkov, olympiád a súťaží, ktoré rozvíjajú kreativitu. Každoročne organizuje študijné pobyty v zahraničí – v Nemeckej spolkovej republike a v Českej republike. Škola spolupracuje s významnými firmami vo svojom okolí a zabezpečuje svojím študentom odbornú prax. Svojim profilom má nezastupiteľné miesto medzi odbornými školami v regióne v čase, kedy informačno-komunikačné technológie a elektronické médiá zaznamenávajú prudký rozvoj.

Kontaktné údaje:

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

+421 (0)48 413 31 93
stefan.balogh@sos-it.sk
www.sos-it.sk