Spojená škola, Nižná

Stredná odborná škola technická ponúka študijné obory prevažne technického zamerania. Umožňuje svojim žiakom vysoko kvalifikované formy štúdia spojené s odborným výcvikom žiakov vo vybavených dielňach a učebniach. Po ukončení štúdia sú absolventi pripravení plniť úlohy a požiadavky zamestnávateľov v daných výrobných odvetviach.

Škola má tieto školské vzdelávacie programy:
- Autoelektronika
- Osobné počítače a počítačové siete
- Energetika
- Manažér v autoelektronike
- Manažment financií
- Stolársky technik
- Elektromechanik

Kontaktné údaje:

Spojená škola
Hattalova 471, 027 43 Nižná nad Oravou

+421 (0)43 538 14 05
ssnizna@ssnizna.sk
www.ssnizna.sk