SmarTech Solutions SK, s.r.o.

SmarTech Solutions SK, s.r.o. je partnerská spoločnosť, ktorá zabezpečuje komplexné služby v oblasti superodpočtu nákladov na výskum a vývoj.

Služby maximálne prispôsobujeme potrebám zákazníkom. Zakladáme si na technickej expertíze a schopnosti veľmi citlivo oddeliť a formalizovať spôsobilé výskumno-vývojové činnosti od obyčajných inovačných činností. Máme praktické skúsenosti z uplatňovania a preukazovaním daňovej podpory výskumu a vývoja z ČR v momente, keď sa superodpočet na Slovensku ešte len zavádza. Cítime zodpovednosť a na workshopoch šírime tieto skúsenosti naprieč priemyslom, ako aj naprieč štátnymi inštitúciami. Všetko s ohľadom na zákazníka, aby mohol využiť superodpočet čisto, efektívne a spoľahlivo.

Kontaktné údaje

SmarTech Solutions SK, s.r.o.
1.mája 173/11 911 01, Trenčín

+421 904 352 451
poradca@superodpocet.sk
www.smartech.sk