Školenie Digitálna transformácia firiem

V dňoch 12. a 13. decembra 2022 usporiadal Zväz elektrotechnického priemyslu SR v spolupráci s Elektrotechnickou asociáciou ČR, v súvislosti s implementáciou projektu Digitalizácia v podnikoch školenie Digitálna transformácia firiem.


Školením nás sprevádzal Jiří Holoubek, prezident Elektrotechnické asociace České republiky a člen predstavenstva Svazu průmyslu a dopravy České republiky.

Základnou témou školenia bola digitálna transformácia podniku, zlepšovanie komplexnej digitálnej zrelosti firmy, príklady dobrej i zlej praxe, či trendy v implementácii digitálnej transformácie.