SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r. o.

SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o.SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o. pôsobí na slovenskom a európskom trhu od roku 1991. Sme členom koncernu Siemens, čo nám i našim zákazníkom dáva istotu silného a stabilného technologického a finančného zázemia. Našim zákazníkom ponúkame komplexné systémové riešenia bezpečného a hospodárneho riadenia prevádzky distribuovaných technologických procesov. Predmetom našej činnosti je poradenstvo, projektovanie, kompletáž a realizácia komplexných riadiacich, informačných a komunikačných systémov distribuovaných technologických procesov, vrátane merania a regulácie. Ponúkame naše široké skúsenosti najmä z oblasti energetiky, dopravy, vodného hospodárstva a priemyslu. Samozrejmou súčasťou predmetu našich dodávok je i zaškolenie zákazníkov, vrátane flexibilného záručného a pozáručného servisu. Naša spoločnosť zaznamenáva od svojho vzniku kontinuálny rast. Získala si u svojich klientov trvalú dôveru, predovšetkým vďaka odbornej kompetencii našich pracovníkov a vysokej kvalite našich produktov.

Referencie:
Energetika (SR) - SEPS, ZSE/E.ON, VSE/RWE, SSE/EDF, SE/Enel: JE Mochovce, JE Bohunice, VE Trenčín; PPC Malženice, PPC Bratislava, POW-EN dieselgenerátorové zdroje

Zelená energetika (SR) - Malé vodné elektrárne (MVE) : Turček, Mošoň, Švedlár, Krompachy, Ružín II, Fotovolticke elektrárne (FVE) : 275 elektrární

Energetika (zahraničie, v spolupráci s koncernom Siemens) - PSE – Poľsko; VE Devin – Bulharsko; HTM, MEGA, UNA – Holandsko; Jacobsen – Nórsko; OBAG – Nemecko; AET, KWM – Švajčiarsko; VEN – Litva; ZPB – Čína; Natel EWR – Saudská Arábia, WFG – Severná Amerika; ELIA, ALE – Belgicko; GSE – Gruzínsko; ČEZ, PRE , STE – Česká republika; KESH – Albánsko;

Vodné hospodárstvo - VD Gabčíkovo, VD Čunovo, VD Žilina, OO Dobrohošť, VN Turček, ČS Zohor, ČS Streda nad Bodrogom, ČS Dedinský Ostrov, VZ Sihoť, ÚV Turček

Odpadové vody - kanalizačné siete Rovinka-Dunajská Lužná–Kalinkovo-Hamuliakovo, Most-Malinovo, Rusovce–Jarovce-Čuňovo, Kyselica-Rohovce-Báč-Mliečno, ČOV: Hamuliakovo, Most, Šamorín, Lučenec

Priemysel - VÚCHT Bratislava, SLOVALCO, SLOVMAG Ľubeník, MATADOR Púchov, DPM Košice, DPM Prešov, U.S.Steel Košice, Minioceliareň Strážske, SPP, Volkswagen Bratislava, Slovak Telecom

Výrobné kategórie:
5. Telekomunikačná technika, informatika
54. Prístroje, zariadenia elektronického spracovania dát, informačná technika
7. Meracia technika, regulačná technika, riadiaca technika
70. Kompletné zariadenia meracej techniky, automatizačná technika
75. Elektrické riadiace zariadenia

Kontaktné údaje:

SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

+421 (0)2 596 85 656
sat.bva@sat-automation.com
www.sat-automation.sk