Rittal, s.r.o.

Rittal. - Sila a vízia!

Od založenia v roku 1961 sa spoločnosť Rittal kontinuálne rozvinula na celosvetovo najväčšieho výrobcu systémov pre skriňové rozvádzače, distribúciu prúdu, klimatizáciu, IT infraštruktúru, ako aj softvér a servis pre lepšie aplikovanie a návrh jednotlivých produktov.

Dnes vám „Systém Rittal“ ponúka vynikajúco zosúladenú systémovú platformu. Spája inovatívne produkty, riešenia pre inžinierstvo zamerané na budúcnosť a celosvetový servis pre rozmanité požiadavky. A to v najrozličnejších odvetviach – od stavby strojov a zariadení cez automobilový priemysel až po informačnú technológiu.

Všetko z jednej ruky, všetko v najlepšej kvalite.

To je „Systém Rittal. Rýchlejšie – lepšie – všade.“

10 000 zamestnancov sa podieľa na výrobe a vývoji systému Rittal pre váš úspech. Pri všetkom neustále zohľadňujeme zodpovednosť za životné prostredie a spoločnosť.

Kontaktné údaje:

RITTAL, s.r.o.
Mokráň záhon 4, 82104 Bratislava

+421 2 32 33 3911
rittal@rittal.sk
www.rittal.com/sk-sk/content/sk/start/

Rittal ples