NES Nová Dubnica s.r.o.

Kontaktné údaje

NES Nová Dubnica s.r.o.
M. Gorkého 820/27, 018 51 Nová Dubnica

+421 42 4401 111
info@nes.sk
www.nes.sk

Firma NES Nová Dubnica s.r.o. s tradíciou od roku 1992 dodáva moderné elektrotechnické zariadenia s nízkou energetickou náročnosťou prakticky do všetkých oblastí priemyslu. Aplikáciou týchto zariadení sa dajú ušetriť nemalé prostriedky na elektrickej energii ako aj na skvalitnení technologického procesu.

Okrem vlastnej produkcie máme ako obchodný zástupca rôznych zahraničných firiem široký obchodný program.

Naša inžinierska činnosť je zameraná najmä na projektovanie a realizáciu zložitých elektrotechnických celkov podľa požiadaviek užívateľa a na vývoj vlastných výrobkov. Nedeliteľnou súčasťou našich aktivít je servisná činnosť všetkých realizovaných zariadení.

Firma zamestnáva viac ako 100 pracovníkov zväčša s univerzitným vzdelaním. Pracovníci majú k dispozícii najmodernejšiu techniku vo vlastných priestoroch (3000 m2) v meste Nová Dubnica a v novo postavenej výrobnej hale (1200 m2) v Ilave. Od roku 2004 je súčasťou NES dcérska firma DEHOR – elspec. Litvínov s.r.o. z Českej republiky.

Systém riadenia kvality je certifikovaný spoločnosťou Bureau Veritas, firma vlastní certifikát kvality ISO 9001. NES Nová Dubnica s.r.o. v rámci svojho širokého zamerania ponúka komplexné riešenia pre nasledovné oblasti:

 1. Strojársky a automobilový priemysel
 2. Hutnícky priemysel
 3. Cementárne a vápenky
 4. Chemický priemysel
 5. Galvanizovne
 6. Plynárenský a vodárenský priemysel
 7. Energetika
 8. Železnice a trolejové trate
 9. Ekológia
 10. Potravinárstvo
 11. Armáda a letectvo
 12. Stavebníctvo