nebotra consulting s.r.o

Kontaktné údaje:

nebotra consulting, s.r.o.
Jakubovo námestie 13, 811 09 Bratislava

+421 905 421905
info@nebotra.com
https://www.nebotra.com/

V spoločnosti nebotra consulting s.r.o. veríme, že veci sa vždy dajú robiť lepšie. Už od roku 2004 hľadáme a rozvíjame podnikateľský potenciál našich klientov tak, aby pracovali efektívnejšie, či už z hľadiska postupov alebo hospodárenia a s dobrým pocitom. Partnerom pomáhame dosahovať úspory, zvyšovať pridanú hodnotu, rozvíjať obchodné aktivity a nájsť nové odbytové kanály.

Identifikujeme problém alebo príležitosť, predstavíme návrh opatrení a zabezpečíme ich implementáciu. Nastavenie pravidiel nezväzuje, ale odstraňuje neistotu. Cieľom je rozvoj podnikania, manažment rizík a udržateľná ziskovosť.

Odborné podnikateľské poradenstvo poskytujeme v oblastiach financovania projektov (verejné a súkromné zdroje) a inovácií procesov (zlepšenie fungovania interných činností).

Kľúčom k úspechu je holistický prístup - firmu vnímame ako celok, napriek tomu, že zadanie sa často týka len jej časti. Snažíme sa o dlhodobé partnerstvá, umožňujúce proaktívne hľadanie možností a synergií. Vďaka tomu nie sme len dodávateľom objednanej služby, ale partnerom prinášajúcim riešenia, postavené na skúsenostiach z predchádzajúcich projektov a širokej sieti kontaktov.

Medzi našich klientov patria najmä podnikateľské subjekty z oblasti výroby a poskytovania služieb - SPINEA, Kofola, skupina AZC, skupina MATADOR, Nestlé, VÚJE, McCarter, IMUNA PHARM, AMBROPEK, Raven, skupina SIPOX, ŽOS-EKO, ŽOS Zvolen, Tesla Liptovský Hrádok, ZETOR, Kinex Bearings, Tubapack, Betamont, Virtual reality media, U.S. Steel Košice, Hotel Partizán, Hotel Slamený dom, Kúpele Bojnice, Slovakia ring a iné.

 

Radi prispejeme k úspechu aj vášho projektu.