Národná stáž mobility študentov projektu MoVET

Stáž v spoločnosti Slovanet a.s. bola zameraná na komunikáciu senzorov v sieti LoRaWAN, bezpečnosť komunikácie, šifrovanie komunikácie, možné ohrozenia z hľadiska bezpečnosti prenosu paketov, zber údajov, vyhodnotenie zberu údajov v aplikácii.

Národná stáž žiakov SOŠ IT BB vo firme Slovanet v Banskej Bystrici sa uskutočnila v termíne 14.10.2019 až 18.10.2019. Stáže sa zúčastnilo 7 vybraných žiakov študijného odboru technik informačných a telekomunikačných technológií. Stáž začala v pondelok teoretickým úvodom v priestoroch školy SOŠ IT. Žiaci sa zoznámili s pripravenými materiálmi v rámci projektu MoVET – Svet internetu vecí, ktoré ich veľmi zaujali a získali základné teoretické informácie a danej problematike. Nasledovala stáž vo firme, kde nás privítali zástupcovia firmy, ktorí sa venujú IoT Marek Engler a Robert Tomek. Predstavili nám firmu Slovanet a jej pôsobenie na Slovensku. Následne žiakov uviedli do aplikácie IoT v reálnom živote firmy. Stáž bola zameraná na komunikáciu senzorov v sieti LoRaWAN, bezpečnosť komunikácie, šifrovanie komunikácie, možné ohrozenia z hľadiska bezpečnosti prenosu paketov, zber údajov, vyhodnotenie zberu údajov v aplikácii. Posledný deň stáže žiakov čakala praktická skúška, ktorá pozostávala zo správneho určenia snímača pre danú veličinu, pripojenia snímača k aplikačnému serveru a overenia komunikácie snímača so serverom. Z analýzy paketu, čítania údajov v pakete a priraďovanie paketov správnemu senzoru. Žiaci skúšku úspešne zvládli, čím úspešne naplnili výstupy jednotky učenia.

[latestworks title=”” count=””]

Národná stáž žiakov v rámci  mobilného projektu MoVET 2017-1-CZ01-KA202-035479 v Banskej Bystrici vo firme Slovanet, bola vynikajúcou skúsenosťou pre vybraných žiakov zo študijného odboru technik informačných a telekomunikačných technológií SOŠ IT. Žiaci získali neoceniteľné teoretické aj praktické zručnosti, týkajúce zabezpečenia IoT v mestskej sieti. Pohybovali sa v prostredí reálnej firmy, prišli do styku s najnovšími technológiami, ktoré v školách nie sú dostupné. Získali tak možnosť prežiť niekoľko dní v pracovnom prostredí , čo im v budúcnosti  určite pomôže pri rozhodovaní o budúcom povolaní. Téma IoT v prostredí LoRaWAN je aktuálna a rýchlo sa rozvíjajúca v súčasnom priemysle zameranom na Industry 4.0. Sme veľmi nadšení z výstupov projektu a dúfame, že takýchto projektov bude viac, aby sme mohli ponúknuť takúto neoceniteľnú skúsenosť aj iným žiakom školy.