MURAT, s.r.o.

Firma MURAT s.r.o. je obchodná spoločnosť, ktorá bola v roku 1993 založená s jediným cieľom – dodávať svojím zákazníkom kompletný sortiment elektrických a elektrotechnických výrobkov (káble, elektroinštalačný materiál, svietidlá, príslušenstvo atď.) tej najvyššej kvality a v dohodnutom čase.  Firma vlastní veľké a vynikajúco vybavené skladové priestory, ktoré zabezpečujú, že káble a elektroinštalačný materiál si zachovávajú vysokú kvalitu počas dlhého času a sú dostupné kedykoľvek. Technický vysoko erudovaný personál je garanciou, že aj zákazníci, ktorí požadujú expresnú dodávku špeciálnych výrobkov si môžu byť istý, že tieto dostanú v krátkom čase. Spoločnosť je certifikovaná systémom manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2008 a dodáva tovar vyrábaný len v súlade s medzinárodne platnými  normami.

Káble:
•    Silové káble a vodiče
•    Flexibilné káble a vodiče
•    Káble do náročného prostredia
•    Bezhalogénové káble, káble odolné požiaru
•    Káble pre energetiku
•    Oznamovacie káble
•    Dátové a koaxiálne káble
•    Káble pre špeciálne použitie
•    Letiskové káble
•    Káblové chráničky
•    Ostatné tovary
 
Elektromateriál:
•    Inštalačný materiál, rošty, žľaby
•    Svietidlá
•    Svetelné zdroje
•    Zdroje a zvodiče prepätia
•    Bleskozvody a uzemňovací materiál
•    Ovládacie, istiace a signálne prvky
•    Elektrorozvádzače
•    Spínače a zásuvky
•    Ukončovacie a spájacie prvky
•    Ostatné tovary

Výrobné kategórie:
2. Rozvod elektrickej energie, prenos elektrickej energie
4. Osvetľovacia technika

Kontaktné údaje:

MURAT, s.r.o.
Bratislavská cesta 87, 902 01 Pezinok

+421 (0)2 336 481 151
odbyt@murat.sk
www.murat.sk