MARPEX s.r.o.

Aktivity spoločnosti smerujú do troch hlavných oblastí:

1. Vývoj, výroba a realizácia projektov v oblasti priemyselnej automatizácie.
Ponúkame efektívne riešenia pre automatizáciu výrobných liniek (RFID identifikačné systémy, Pick-to-Light systémy, bezpečnostné technologické systémy, inšpekčné kamerové systémy, bezdrôtový prenos signálov) ako aj pre procesnú automatizáciu (systém vzdialených IO, interfejsová technika).

2. 3D scanovanie vnútorných objektov
Vytvorenie realistického 3D modelu (a následne aj 2D pôdorysu) v priebehu niekoľkých dní s možnosťou navigácie. 3D model je k dispozícii kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Priraďovanie dodatočných informácii k jednotlivým miestnostiam, strojom, zariadeniam a iným aktívam resp. možnosť prepojiť s podnikovým informačným systémom.
Výhody – rýchlosť, univerzálnosť, otvorenosť (html).

3. Distribúcia priemyselných elektronických prvkov a automatizačných systémov a zariadení.
V sortimente máme približne 40 000 produktov z oblasti senzorovej, spínacej, systémovej a zbernicovej techniky.
Bez ohľadu na to, aké výrobky vyrábate alebo v akom odvetví pôsobíte, ponúkame produkty a riešenia na zlepšenie celkovej efektívnosti, kvality a bezpečnosti nielen Vášho výrobného procesu, ale aj jeho údržby, servisu a inovácií.
Sme držiteľom certifikátu manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008.

Kontaktné údaje:

MARPEX s.r.o.
Športovcov 672, 018 41 Dubnica nad Váhom

tel./fax: +421 42 4440010-1
marpex@marpex.sk
www.marpex.sk