Industry jobs

 

Obrovský nedostatok pracovných síl v našich výrobných podnikoch nás núti riešiť túto akútnu situáciu. Našou odpoveďou na uvedenú potrebu je www.industryjobs.sk, portál pracovných ponúk členských spoločností ZEP SR.

Nájdete na ňom pracovné ponuky výrobných, vývojových či obchodných spoločností naprieč celým Slovenskom. Okrem toho, portál je možné vyu-žiť na prepojenie študentských záverečných prác na stredoškolskej i vysokoškolskej úrovni s výrobnou priemyselnou praxou. V budúcnosti by sme radi doplnili aj register uchádzačov o zamestnanie či platformu na organizáciu okrúhlych stolov zameraných na kvalitu vzdelávacieho procesu.

Prečo si myslíme, že tento projekt bude úspešný?

Náš zväz sa aktívne zapája do projektov ako je duálne vzdelávanie alebo sústava kvalifikácií či povolaní, ktoré sú reformné a majú dlhodobý charakter. Dnes všetky slovenské firmy pociťujú nedostatok kvalitných zamestnancov. Pomôcť im chceme aktívnym, cieleným marketingom na odbor-ných školách, univerzitách a úradoch práce. Už dnes pristupujeme k memorandám o spolupráci s jednotlivými školami a úradmi.

Veríme, že o niekoľko rokov, ak si bude chcieť absolvent či uchádzač nájsť prácu v priemysle, prvé čo mu zíde na um bude portál www.industryjobs.sk.

 

Plagát na stiahnutie: