II. ročník konferencie: “Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov”

Robotika je kľúčový nástroj zvyšovania efektívnosti výroby a konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov. Len máloktorý inovačný projekt vo výrobe sa dnes zaobíde bez robotiky. Moderné komplexné robotické pracoviská pribúdajú vo výrobných prevádzkach na Slovensku aj v Česku, robotika sa čoraz častejšie presadzuje v skladoch a intralogistike, mnohé firmy riešia dilemu – klasické priemyselné roboty alebo kolaboratívne? Príďte a získajte nové informácie a inšpirácie z oblasti robotiky. K dispozícii vám budú všetci naši partneri a ďalší odborníci aj na individuálne diskusie

Konferencia Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov so zameraním na moderné robotické pracoviská, ponúkne komplexné informácie o využití robotiky v malom a strednom podniku. Svoje riešenia zo zrealizovaných projektov prídu prezentovať všetky významné robotické spoločnosti. Špecifikum druhého ročníka je v tom, že okrem výrobcov a dodávateľov robotov, budú o konkrétnych realizáciách hovoriť aj ich používatelia – zástupcovia výrobných firiem, a tiež systémoví integrátori, ktorí robotické riešenia aplikovali do praxe. Pôjde teda výlučne o príklady z praxe so svojimi pozitívami i nedostatkami, aby sa tí, ktorí uvažujú o podobných riešeniach, mohli lepšie zorientovať v tom, aký projekt by bol reálny pre ich potreby. Súčasťou podujatia sú tiež dve hodinové panelové diskusie na aktuálne robotické a ekonomické témy.

Pre viac informácií o konferencií, programe a registrácií kliknite tu.

PROGRAM II. KONFERENCIE O ROBOTIKE VO VÝROBNEJ PRAXI MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV

7:30 - 8:30 Registrácia účastníkov, občerstvenie

8:30 - 8:40 Úvodný príhovor

AI MAGAZINE + ATP JOURNAL

8:40 - 8:55 Koncepcia Inteligentného priemyslu SR

ING. MGR. MIRIAM LETAŠIOVÁ, GENERÁLNA RIADITEĽKA SEKCIE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA A INOVÁCIÍ, MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

8:55 - 9:10 Inovačné služby SARIO

OTO PISOŇ, SENIOR KONZULTANT SLOVENSKEJ AGENTÚRY PRE ROZVOJ INVESTÍCIÍ A OBCHODU

9:10 - 9:25 Platforma DIH² a možnosti pre slovenské malé a stredné podniky

ING. JOZEF RODINA, PHD., NÁRODNÉ CENTRUM ROBOTIKY, N. O.,

9:25 - 9:55 Prezentácia

FANUC

9:55 - 10:25 Prezentácia

UNIVERSAL ROBOTS A PARTNERI

10:25 - 10:55 Prezentácia

KUKA A PARTNERI

10:55 - 11:10 Prestávka, občerstvenie

11:00 - 12:00 Panelová diskusia č. 1

PRÍNOSY A NAJLEPŠIE SKÚSENOSTI Z PRAXE PRI ZAVÁDZANÍ ROBOTICKÝCH PRACOVÍSK

Ako robotika prispieva k zlepšovania ekonomických výsledkov podniku (výhody robotiky – presnosť, opakovateľnosť, produktivita, výkon + náhrada nedostatku pracovných síl).

Špecifiká nasadzovania štandardných priemyselných robotov a kolaboratívnych robotov vo výrobných prevádzkach

Prednosti a nevýhody oboch základných typov - priemyselné roboty versus kolaboratívne roboty.

Bezpečnosť a (kolaboratívna) robotika.

Čo ovplyvňuje rozhodovanie investora pri výbere konkrétneho typu robota? Kedy sa pre ktorý typ rozhodnúť?

Robotické pracovisko nie je len robotické rameno – nezabúdajme na koncové efektory

Účastníci panelovej diskusie:

Maroš Mudrák, vedúci oddelenia špeciálnych robotických aplikácií, MATADOR Automation s.r.o.;

Dávid Gurčík, produktový manažér, divízia robotiky, MTS spol. s r. o.;

Maroš Černý, spoluzakladateľ spoločnosti, Rossum Integration, s.r.o.

12:00 - 12:30 Prezentácia

VALK WELDING A PARTNERI

12:30 - 13:00 Prezentácia

ABB A PARTNERI

13:00 - 14:00 Obed

14:00 - 14:30 Prezentácia

NACHI A PARTNERI

14:30 - 15:00 Prezentácia

YASKAWA A PARTNERI

15:00 - 15:30 Prezentácia

SDA A PARTNERI

15:30 - 15:50 Prestávka, občerstvenie

15:50 - 17:00 Panelová diskusia č. 2

NOVÉ TRENDY A APLIKAČNÉ OBLASTI PRE ROBOTIKU

Nové trendy v priemyselnej robotike

AGV, mobilné robotické platformy

Nové typy aplikácií – bin picking, ...

Jednoduché programovanie, ovládanie, nasadzovanie do prevádzky, vykonávanie zmien v rámci robotických pracovísk

Umelá inteligencia, virtuálna a rozšírená realita v priemyselnej robotike

Robotika ako riešenie nedostatku pracovnej sily

Vzdelávanie zamestnancov podnikov a zdatnosť absolventov technických škôl v oblasti robotiky

Účastníci panelovej diskusie:

Juraj Laš, výkonný manažér, CEIT a.s.;

Jozef Vereš, obchodný riaditeľ pre Strednú Európu, Photoneo s.r.o.;

prof. Mikuláš Hajduk, riaditeľ Katedry robotiky, Ústav automatizácie, robotiky a mechatroniky, SjF TU Košice

17:00 - 18:00 Diskusia, tombola, záver