HUMBOLDT Inštitút diaľkového štúdia, s. r. o.

HUMBOLDT IDŠ pôsobí na Slovensku od 1.1.1993. Za toto obdobie sme zapísali do študijných kurzov viac ako 25 000 študentov. Vo svojej činnosti, v plánovaní kurzov, ich realizácií vychádzame zo skúsenosti našej partnerskej spoločnosti HUMBOLDT Fernlehr Institut Wien.
Ponuka našich vzdelávacích aktivít sa neustále mení. Trvalou súčasťou sú jazykové kurzy, ktorých študijný materiál obmieňame pravidelne v zmysle požiadaviek trhu, nárokov na vedomosti študentov podľa Spoločného európskeho referenčného rámca a štátnicových programov v NJ a v AJ.

Kontaktné údaje:

HUMBOLDT Inštitút diaľkového štúdia, s. r. o.
Radlinského 27/B, 811 07 Bratislava

+421 (918) 103 138
humboldt@humboldt.sk
www.humboldt.sk