ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu

Od augusta 2005 sú výrobcovia a dovozcovia elektrozariadení v celej EÚ povinní v rámci tzv. rozšírenej zodpovednosti výrobcu postarať sa o svoje výrobky počas ich celého životného cyklu. Od ich vývoja, cez výrobu, použitie u spotrebiteľa až po ekologickú recykláciu. Na základe Smernice 2002/96/EC o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení si zakladajú kolektívne organizácie, ktoré pre nich zabezpečujú všetky procesy spojené so zberom a recykláciou elektroodpadu.

ENVIDOM je organizácia zodpovednosti výrobcov. Pre našich účastníkov na neziskovom princípe zabezpečujeme zber a recykláciu elektroodpadu.
Špecializujeme sa na kategórie 1 a 2 - veľké a malé domáce spotrebiče (tzv. biela technika) a kategóriu 6 - elektrické a elektronické nástroje.

Od. 1.1. 2013 s cieľom komplexnej ponuky služieb zabezpečujeme prostredníctvom našich zmluvných partnerov aj zber a recykláciu elektroodpadu z kategórií 3 - Informačné technológie, 4 - Spotrebná elektronika a 7 - Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely.

Kontaktné údaje:

ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu
Ružová dolina 6, 82108 Bratislava

+421 2 5022 1300
info@envidom.sk
www.envidom.sk