ELKOND HHK, a.s.

„Naše káble vedú k vám . . . „ je nielen krédo, ale aj skutočný postoj spoločnosti  ELKOND HHK, a.s. k požiadavkám zákazníkov na vývoj, výrobu, testovanie a zavádzanie sériovej výroby káblov podľa harmonizovaných a národných noriem, ako aj na  úzko špecializovanú produkciu „šitú na mieru“.

ELKOND HHK, a.s. spustil svoju výrobu v roku 1993 so zameraním na produkciu telekomunikačných káblov. V priebehu rokov postupne rozširoval svoje produktové portfólio o ďalšie skupiny káblov a vodičov z medi. Jedným z výrazných míľnikov v oblasti výrobného sortimentu bol rok 2002, kedy sa vo fabrike spustil vývoj, výroba a predaj bezhalogénových káblov a káblov s požiarno – technickými parametrami. V tejto oblasti ELKOND HHK, a.s. bol a stále je spolutvorcom legislatívy, ktorá stanovuje požiadavky na výrobu, parametre, montáž, skúšky a  dokumentáciu k uvedeným káblom.

Spoločnosť ELKOND, HHK a.s  je otvorená každej novej výzve trhu, a  preto v duchu firemného sloganu „Naše káble vedú k vám . . . „. vyvíja, skúša a v čoraz vyššom objeme dodáva špeciálne káble podľa špecifických požiadaviek zákazníkov z rôznych oblastí priemyslu, telekomunikácií a stavebníctva.

ELKOND HHK, a.s. vám vyrobí a dodá :

• komunikačné káble

• káble a vodiče do 1kV

• káble a vodiče do 1kV s triedou reakcie na oheň

• riadiace káble

• riadiace káble s triedou reakcie na oheň

• medené drôty, lanká, laná

• káble s tienením

• špeciálne výrobky podľa vašich požiadaviek

Kontaktné údaje:

ELKOND HHK, a.s.
Oravická 1874, 028 01 Trstená

+421 48 471 47 61
obchod@elkond.sk
www.elkond.sk