A2B, s.r.o.

Spoločnosť A2B, s.r.o., je slovenskou výrobnou a obchodnou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti napájania a záložného napájania telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných, zabezpečovacích a priemyselných technológií.

Vyrába a dodáva zdroje pre napájanie technológie jednosmerným alebo striedavým prúdom, konvertory napätia, priemyselné akumulátorové batérie, technologické kabinety/kontajnery a elektrické zdrojové agregáty podľa požiadaviek zákazníka. Z oblasti služieb poskytuje komplexné služby a riešenia na kľúč počnúc odborným poradenstvom, zhodnotením aktuálneho stavu a návrhom riešenia, projektovou dokumentáciou, dodávkou a inštaláciou zariadení až po záručný a pozáručný servis.

Spoločnosť má zavedený, certifikovaný a pravidelne kontrolovaný integrovaný systém manažérstva počnúc systémom manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008, ďalej systémom environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2004 až po systém bezpečnosti a ochrany zdravia v súlade s normou OH SAS 18001:2007.

Produktové portfólio spoločnosti tvoria:
• Modulárne usmerňovacie systémy
• Modulárne invertorové systémy
• DC / DC konvertory
• Záložné zdroje UPS
• Elektrické zdrojové agregáty (motorgenerátory) v prevedení outdoor/indoor
• Klimatizované a ventilované technologické kabinety a/alebo kontajnery v prevedení indoor / outdoor
• Priemyselné akumulátorové batérie
• Regulované záťaže na testovanie kapacity priemyselných batérií
• Systémy lokálneho a diaľkového dohľadu / monitoringu

Spoločnosť zároveň poskytuje nasledovné služby:
• Analýza jestvujúceho stavu a potrieb zákazníka, návrh možných riešení
• Návrh, vývoj a výroba zariadení / systémov presne podľa požiadaviek zákazníka
• Inžinierska činnosť – v nadväznosti na projektovú dokumentáciu
• Logistické služby (doprava, manipulácia, osadenie zariadenia na mieste inštalácie)
• Odborná inštalácia a uvedenie zariadenia do prevádzky
• Odborné prehliadky a odborné skúšky zariadenia
• Záručné a pozáručné servisné služby (24-hodinová servisná pohotovosť 7 dní v týždni)
• Profylaktické prehliadky zariadení a kapacitné skúšky akumulátorových batérií vrátane návrhu potrebných opatrení
• Nepretržitá on-call technická podpora – prevádzka hot-line mobilných liniek

Výrobné kategórie:
1. Výroba elektrickej energie, premena elektrickej energie, akumulácia elektrickej energie
11. Motory, generátory, meniče
13. Statické zdroje prúdu
14. Akumulátory
2. Rozvod elektrickej energie, prenos elektrickej energie
22. Spínače nízkeho napätia, zariadenia nízkeho napätia
5. Telekomunikačná technika, informatika
51. Prístroje, zariadenia oznamovacej techniky po vedení
54. Prístroje, zariadenia elektronického spracovania dát, informačná technika
55. Software
7. Meracia technika, regulačná technika, riadiaca technika
71. Meracie prístroje, meracie zariadenia
8. Špeciálne oblasti elektrotechniky, elektroniky
81. Elektrické vybavenie pre železnice, prostriedky miestnej dopravy

Kontaktné údaje:

A2B, s.r.o.
Horská 1, 010 03 Žilina - Považský Chlmec

+421 (0)41 500 04 90
a2b@a2b.sk
www.a2b.sk