VIES, s.r.o.

Spoločnosť VIES s.r.o. je sesterskou spoločnosťou spoločnosti BARA-Q s.r.o., ktorá je na trhu od roku 2013 a zaoberá sa manažérskym poradenstvom. VIES s.r.o. sa zaoberá inžinierskymi a technickými činnosťami. Našim hlavným cieľom je vyhľadávanie, riešenie nedostatkov a optimalizovanie procesov, vyskytujúcich sa vo výrobe, čím dokážeme minimalizovať a vo väčšej miere až eliminovať nepredvídané náklady vo výrobe. Naša spoločnosť prijíma zákazky na projekty. Služby poskytujeme v oblastiach automobilového priemyslu a mimo automobilového priemyslu na základe procesov používaných v automotive. Našim hlavným cieľom je vyhľadávanie, riešenie nedostatkov a optimalizovanie procesov, vyskytujúcich sa vo výrobe.

Kontaktné údaje

VIES, s.r.o.
Budovateľská cesta 1690/18, Gabčíkovo 930 05

+421 905 631 503
info@viessro.eu
www.viessro.eu