V zmysle uznesenia VZ ZEP SR sme založili obchodnú spoločnosť ZEP s. r. o., ktorej jediným spoločníkom je Zväz elektrotechnického priemyslu SR. V priebehu tohto roku plánujeme realizovať viacero obchodných aktivít zameraných na podporu podnikania členských firiem. Na úvod plánujeme spoločný nákup tovarov a služieb s cieľom získať množstevné zľavy pre členské firmy. V tomto duchu  zvažujeme spoločný nákup osobných aj úžitkových automobilov (zľavy až do 30 % z cenníkových cien, pričom kupujúcim môže byť nielen Vaša firma, ale napríklad aj Vaši zamestnanci), spoločný nákup energií, logistických služieb, poistení, telekomunikačných služieb a ďalších komodít. 

V každom obchode bude ZEP s. r. o. vystupovať ako sprostredkovateľ, ktorý na základe kumulovaného dopytu viacerých firiem dohodne cenu a výšku zľavy. Samotné zmluvy budú následne uzatvorené za nami dohodnutú cenu priamo medzi Vašou firmou a dodávateľom.

Okrem hromadných nákupov plánujeme zabezpečovať aj odborné či manažérske školenia, webové semináre zamerané na aktuálne zmeny v legislatíve, zdieľaný webový systém na školenia zamestnancov v BOZP či o ochrane osobných informácií.

 

V prípade Vášho záujmu o zapojenie sa do spoločných nákupov alebo návrhov na komodity potrebné pre Vašu firmu nás prosím kontaktujte na:

Kontaktné údaje:

ZEP s.r.o.
Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava

+421 950 528 231 | JUDr. Simona Prílesanová
prilesanova@zep.sk
https://zep.sk/sro/