POLYSERVIS Nitra spol. s r.o.

Polyservis Nitra spol. s r.o.Spoločnosť POLYSERVIS Nitra spol. s r. o. vznikla v roku 1993. POLYSERVIS pôsobí ako výrobná a zároveň aj obchodná spoločnosť v oblasti strojárenstva a kovoobrábania hlavne pre energetický priemysel. Činnosť spoločnosti zahŕňa strihanie, tvarovanie a sériové obrábanie železných a neželezných kovov vrátane povrchovej úpravy.

Výrobný program spoločnosti :
- príslušenstvo do distribučných a výkonových transformátorov (transformátorové priechodky, svorníkové oká, ďalšie armatúry)
- ťahové a podperné izolátory pre energetiku a železnice
- spojovací a tesniaci materiál
- VN poistkové spodky
- plastové komponenty pre energetiku

Výrobky spĺňajú normy a predpisy EÚ. Medzi stálych odberateľov patria európsky výrobcovia transformátorov, distribučné spoločnosti v energetike a odberatelia rôznych kovových súčiastok. Na domácom trhu spolupracuje POLYSERVIS so všetkými rozvodnými závodmi (ZSE, SSE, VSE), s BEZ Transformátory Bratislava, ako aj s množstvom ďalších spoločností pôsobiacich v energetike. Časť produkcie je umiestnená na európskych trhoch. V súčasnosti má spoločnosť vyvinuté dobré partnerské vzťahy v Rakúsku, v Írsku, vo Švajčiarsku, v Lotyšsku, v Rumunsku, v Maďarsku, ako aj v Českej republike. Prednosťou vyrábaných produktov je používanie najkvalitnejších materiálov s certifikátom pôvodu a akosti materiálu. Balenie výrobkov umožňuje maximálne využitie objemu prepravy a paletizovateľnosť.

Sídlom firmy je región Nitra v Slovenskej republike, prepojený diaľničnou sieťou a vzdialený len 80 km severovýchodne od hlavného mesta Bratislava.

Výrobné kategórie:
12. Transformátory, tlmivky, meracie transformátory
23. Elektroinštalačné prístroje, elektroinštalačné systémy
27. Izolátory na vysoké napätie, izolátory na nízke napätie

Kontaktné údaje:

Polyservis Nitra spol. s r.o.
Lomnická 40, 949 01 Nitra

+421 (0)37 651 11 41
polyservis@polyservis.com
www.polyservis.com