Eltek s.r.o.

Spoločnosť Eltek s.r.o. je členom skupiny Eltek AS so sídlom v Nórsku. Eltek s.r.o. je najväčším výrobným závodom korporácie Eltek na svete z hľadiska kapacity a obratu. Eltek s.r.o. vykonáva činnosť v oblastiach návrhu, výroby a opráv telekomunikačných a priemyselných napájacích systémov.

Eltek s.r.o. navrhuje, vyrába a dodáva modulárne napájacie zdroje pre napájanie telekomunikačných a priemyselných zariadení jednosmerným alebo striedavým prúdom ako aj komplexné kabinetizované napájače pre vnútorné a vonkajšie prostredie.

Návrh napájacích systémov podľa požiadaviek zákazníka a výroba prototypov je predmetom našej inžinierskej činnosti.

Stredisko servisu a záručných a pozáručných opráv modulov zabezpečuje pre skupinu Eltek túto činnosť pre celú oblasť Európy, Stredného východu a Afriky (EMEA) a zmluvných odberateľov.
 
Eltek s.r.o. má zavedený, certifikovaný a pravidelne auditovaný integrovaný systém manažérstva zahrňujúci ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OH SAS 18001:2007.

Produkty spoločnosti:
• Modulárne usmerňovače
• Modulárne invertory
• DC / DC konvertory
• Napájacie indoor kabinety a rámy
• Napájacie outdoor kabinety so širokou škálou typov regulácie vnútornej teploty
• Napájacie systémy rádu desiatok a stoviek kW pre telekomunikácie a priemysel
• Napájacie systémy Jednosmerných UPS HVDC pre dátové centrá

Spoločnosť vykonáva nasledovné činnosti:
• Návrh, vývoj a výroba napájacích systémov podľa požiadaviek zákazníka
• Skladovanie a logistické služby (skladovanie, manipulácia, doprava)

Výrobné kategórie:
1. Výroba elektrickej energie, premena elektrickej energie, akumulácia elektrickej energie
13. Statické zdroje prúdu
2. Rozvod elektrickej energie, prenos elektrickej energie
22. Spínače nízkeho napätia, zariadenia nízkeho napätia
5. Telekomunikačná technika, informatika
51. Prístroje, zariadenia oznamovacej techniky po vedení
54. Prístroje, zariadenia elektronického spracovania dát, informačná technika
55. Software
7. Meracia technika, regulačná technika, riadiaca technika
71. Meracie prístroje, meracie zariadenia
8. Špeciálne oblasti elektrotechniky, elektroniky
81. Elektrické vybavenie pre železnice, prostriedky miestnej dopravy

Kontaktné údaje:

Eltek s.r.o.
Pálenica 53/79, 033 17 Liptovský Hrádok

+421 (0)44 523 32 11
slovakia@eltek.com
www.eltek.com