VINUTA, s.r.o.

VINUTA, s.r.o.VINUTA, s. r. o., je výrobná spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1960 ako štátny podnik a v roku 1996 prešla do súkromného vlastníctva. Spoločnosť zamestnáva 180 ľudí a jej tradičnou výrobou je elektrotechnická a strojárska výroba.

Elektrotechnická výroba je zameraná najmä na výrobu transformátorov a tlmiviek pre rôzne použitia napr. ako napájacie zdroje v audiotechnike, osvetlenia, zváracie transformátory, v meracej a regulačnej technike. Časť elektrotechnickej výroby tvoria tiež opravy elektromotorov rôzneho výkonu a druhov.

Strojárska výroba je zameraná na výrobu jednak dielcov z tenkých plechov, a to výrobu rôznych základných rámov, držiakov a krytov pre elektrotechnický priemysel, ako aj zváraciu a inú techniku. Ďalej je to výroba presných súčiastok s použitým CNC laseru s programovateľným lisom, CNC vyvrtávačky, sústruhov, fréz. Konečná povrchová úprava súčiastok je práškovými farbami a vákuová impregnácia transformátorov a tlmiviek je na vysokej kvalitatívnej úrovni.

Dlhoročné skúsenosti, odbornosť pracovníkov a používanie osvedčených technológií dávajú záruku vysoko kvalitných výrobkov.

Referencie: Člen SCCI, ISO..., zahraničná spolupráca s: CEMONT, CEPRO, KERKMANN, DE ANGELI, CIERRE, SIGI, NKT CABLES, ING. E.GRUBER, GLP, RUDOLF MICHAEL, atď.

Výrobné kategórie:
1. Výroba elektrickej energie, premena elektrickej energie, akumulácia elektrickej energie
11. Motory, generátory, meniče
12. Transformátory, tlmivky, meracie transformátory
2. Rozvod elektrickej energie, prenos elektrickej energie
22. Spínače nízkeho napätia, zariadenia nízkeho napätia
9. Konštrukčné prvky, zostavy
91. Pasívne elektronické súčiastky

Kontaktné údaje:

VINUTA, s.r.o.
Hollého 206/53, 015 01 Rajec

+421 (0)41 542 26 34
vinuta@vinuta.sk
www.vinuta.sk