UNIUS, s.r.o.

Už takmer 10 rokov umožňujeme našim zákazníkom venovať sa naplno svojmu podnikaniu cez vzdelávanie, sprostredkovanie a poradenstvo v oblasti ekonomických právnych a spoločenských tém.
Našim krédom je profesionálny prístup. Prinášame aktuálne informácie a poskytujeme odborné poradenstvo. Spolupracujeme s naslovovzatými odborníkmi.
Vzdelávame sa, aby sme mohli efektívne vzdelávať Vás. Plníme očakávania našich zákazníkov. Vychádzame v ústrety špeciálnym požiadavkám. Sme doma v legislatívnej džungli.
Pamätáme si minulosť, žijeme v prítomnosti, hľadíme do budúcnosti. Spájame Vás s odborníkmi, ktorí nájdu riešenia Vašich problémov. Vaše starosti sú našou výzvou.

Kontaktné údaje:

UNIUS, s.r.o.
Drobného 27, 841 02 Bratislava-Dúbravka

0903 533 311
info@unius.sk
www.unius.sk