UniCORE, s.r.o.

uniCORE

Spoločnosť uniCORE bola založená v roku 2006 s jasnou myšlienkou poskytovať odborné, cenovo dostupné služby v oblasti informačných technológií a vývoja softvéru na mieru podľa potrieb zákazníka. Jej zakladatelia pôsobili od začiatku svojej profesionálnej kariéry vo všetkých projektových pozíciách v desiatkach projektov, vďaka čomu získali nadhľad a skúsenosti potrebné pre plánovanie a realizáciu vízií svojich budúcich zákazníkov.

Napriek tomu, že sme mladou firmou, podarilo sa nám v krátkom čase vybudovať stabilné tímy, ktoré sú zložené z vysoko kvalifikovaných pracovníkov s viac ako 10-ročnými skúsenosťami a priemerným vekom nad 30 rokov. Vďaka skúsenostiam a nášmu prístupu pri realizácii projektov sú pre nás technológie len prostriedkom a my sa môžeme plne sústrediť na obsahovú stránku realizovaných projektov. V súčasnosti pracuje v našej spoločnosti takmer 40 pracovníkov vo veľmi priateľskom prostredí s individuálnym prístupom. Sídlo spoločnosti je v Bratislave. Pre lepšiu dostupnosť nami poskytovaných služieb sme zriadili aj pobočku v Košiciach.

Našimi typickými zákazníkmi sú finančné inštitúcie, telekomunikačné a súkromné spoločnosti. Informačné systémy, ktoré pre našich zákazníkov realizujeme sú orientované na podporu riadenia administratívnych procesov spoločnosti a elektronického kolobehu dokumentov. Naše technologické skúsenosti pokrývajú širokú oblasť, preto sú druhým najčastejším typom projektov práve integračné projekty, prostredníctvom ktorých naši zákazníci získavajú benefity jednotnej dátovej základne a môžu tak efektívnejšie využívať potenciál informačných systémov, ktoré prevádzkujú.

V apríli 2010 sme získali certifikáciu nášho systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 a týmto potvrdili kvalitu našich postupov a prístupu k poskytovaniu softvérových služieb, ktoré sú vykonávané pod neustálou kontrolou.

 

Kontaktné údaje:

uniCORE, s.r.o.
Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava

+421-(0)2-4363-0704
info@unicore.sk
www.unicore.sk